Konference om PAS

Danmarks første rusmiddelforebyggende undervisningsforløb til ungdomsuddannelser blev præsenteret på Forum100%’s konference i Odense d. 15. november 2017.

Konferencen markerede afslutningen på Projekt PAS og begyndelsen på udbredelsen af undervisningsmaterialet.

Mød nogle af oplægsholderne fra dagen i filmen herunder:

I filmen medvirker:

  • Søren Holm, projektleder på PAS og ph.d. i Folkesundhedsvidenskab
  • Maria Koch Aabel, Sundhedsstyrelsen
  • Jane Heitmann, folketingspolitiker fra Venstre
  • Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning
  • Birgitte Simonsen, professor og ungdomsforsker

Udover disse oplægsholdere fortalte tre undervisere om deres erfaringer med materialet fra deres deltagelse i pilotundervisningen.

Mere end 100 undervisere fra især erhvervs- og produktionsskoler deltog i konferencen og at dømme på deltagernes respons vil mange af skolerne arbejde videre med undervisningsforløbet.

I videoen herunder kan du høre mere om undervisningsmaterialet og metoderne. Du kan også høre erfaringer fra de undervisere, som har prøvet materialet og respons fra konferencedeltagerne:

Citater fra konferencen

Søren Holm, projektleder på PAS og ph.d. i Sundhedsvidenskab, forklarede hvorfor undervisningsforløbet er vigtigt:

Der foregår rigtig meget forebyggelse på ungdomsuddannelserne, som vi ved ikke virker. Forskningen viser at foredragsformen ikke har nogen effekt. Når eleverne ikke selv er aktive, og når der ikke sættes noget på spil i sociale dynamikker mellem eleverne, så virker det ikke.

Skoler og undervisere som vil arbejde videre med materialet og metoderne, kan med fordel deltage i workshop med Søren Holm.

Søren Holm introducerer undervisningsforløbet PAS
Søren Holm introducerer undervisningsforløbet PAS

Jane Heitmann, folketingspolitiker fra Venstre, var meget tilfreds med resultatet af midlerne, som var blevet tildelt projektet fra satspuljen:

Set med politikerbriller er det opløftende at se jeres tilgang i PAS. I møder de unge i øjenhøjde og uden at være belærende. Unge skal mødes med et åbent sind og deres betragtninger skal anerkendes.

Jane Heitmann, folketingspolitiker fra Venstre: Set med politikerbriller er det opløftende at se jeres tilgang i PAS.

Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen var også meget tilfreds med udmøntningen af satspuljeprojektet:

Med Projekt PAS har vi fået lige præcis det undervisningsprogram, som vi gerne ville have. Der er fokus på rusmiddelbrug, men også på trivselsaspektet og de unges kompetencer.

Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen: Med Projekt PAS har vi fået lige præcis det undervisningsprogram, som vi gerne ville have.

Birgitte Simonsen, professor og tilknyttet forsker på Projekt PAS beskrev de første erfaringer med materialet:

Det har været utrolig spændende at følge den første pilotundervisning med materialet i PAS. Man mærker tydeligt at det er højenergi-område. Der sker virkelig noget i klasselokalet, når man åbner op for dette emne.

Søren Holm og Birgitte Simonsen i en spændende spørgsmål-svar-session med salen
Søren Holm og Birgitte Simonsen i en spændende spørgsmål-svar-session med salen

Professor Mads Uffe Pedersen udlagde teksten for os: Statistikken er klar omkring, at mental sundhed og forbrug af rusmidler hænger sammen. Statistikken viser også tydeligt, at der er et markant større forbrug af rusmidler på erhvervs- og produktionsskoler i forhold til andre ungdomsuddannelser.

Der er mange sociale dynamikker på erhvervs- og produktionsskolerne, som er vigtige at arbejde med. Netop det gør PAS rigtig godt ved ikke kun at have fokus på rusmidler, men også på de unges kommunikation og værdier. Og det er vigtigt ikke at tage for let på brug af rusmidler. En bestemt gruppe unge mister kontrollen lynhurtigt, og resultatet bliver nemt at de dropper ud af deres ungdomsuddannelse eller sågar får psykoser.

Professor Mads Uffe Pedersen: Der er mange sociale dynamikker på erhvervs- og produktionsskolerne, som er vigtige at arbejde med. Netop det gør PAS rigtig godt ved ikke kun at have fokus på rusmidler, men også på de unges kommunikation og værdier.

Underviser Jeanette Smedegaard fra EUC Sjælland, som du også kan møde i videoen med underviserne, havde deltaget i pilotundervisningen:

Jeg synes det er et super godt materiale. Det er lige til at gå til og let at bruge. Det skal dog siges, at jeg har været med på workshop om materialet, hvilket jeg er super glad for.

Også Susanne Vadsholt og Mette Louise Milter Jakobsen fra Gentofte HF holdt oplæg om deres erfaringer med materialet:

Vi kunne godt lide tanken om at kompetenceudvikling kunne føre til adfærdsændring. Det at give eleverne et sprog og nogle værktøjer kan føre til positiv forandring. Meget i materialet er alment anvendeligt, hvilket også gør det meget relevant for elever, der ikke har noget forbrug af hash. Omkring kommunikation, socialt pres mv..

I en undersøgelse på Gentofte HF svarede 84,3% af eleverne, at de var blevet bedre til at spotte et skadeligt forbrug (hos sig selv eller andre), hvilket er første betingelse for at ændre adfærd, at man forstår at adfærden er problematisk.

Vi oplever at vi har fået hul på en vigtig byld, da flere elever, efter vi har kørt forløbet, tager kontakt til skolens vejleder omkring skadeligt forbrug. Ydermere tager flere lærere kontakt til vejlederen, så opmærksomheden på misbrug er steget bredt set på skolen.

Susanne Vadsholt, Gentofte HF
Susanne Vadsholt, Gentofte HF
Mette Louise Milter Jakobsen, Gentofte HF
Mette Louise Milter Jakobsen, Gentofte HF

Dagen bød på mange gode spørgsmål og kommentarer fra salen, og vi oplevede en rigtig god energi hele vejen rundt.

Mange tak til alle oplægsholdere og deltagere!

Har I fået mod på mere, vil vi anbefale at tage et kig på vores to workshops henholdsvis om undervisningsforløbet og individuel håndtering af elever med problematisk rusmiddelforbrug.

Flere billeder fra dagen

Deltagerne afprøvede en af øvelserne.
Deltagerne afprøvede en af øvelserne.
Søren Holm præsenterer poserne med undervisningsmaterialet, som blev revet væk
Søren Holm præsenterer poserne med undervisningsmaterialet, som blev revet væk
En af øvelserne fra materialet blev afprøvet: placér dig fra 1-6 ift. hvor skadeligt et forbrug, du mener personen i videoen har
Øvelse fra materialet: placér dig fra 1-6 ift. hvor skadeligt et forbrug, du mener personen i videoen har
Ikke alle var enige om, hvor slemt det stod til for den unge mand, men alle havde en holdning.
Ikke alle var enige om, hvor slemt det stod til for den unge mand, men alle havde en holdning.
Videoerne med den unge hashbrugende mand er meget realistisk, lyder det
Videoerne med den unge hashbrugende mand er meget troværdige og realistiske, lyder det
Der ses video
Der ses video
Der var plads til eftertanke...
Plads til eftertanke…
... og plads til smil
… og plads til smil

Slides fra konferencen

PAS-konf2017-Maria – Sundhedsstyrelsen

PAS-konf2017-Mads – Mads Uffe Pedersen

PAS-konf2017-Soeren – Projekt PAS

PAS-konf2017-Birgitte – Birgitte Simonsen

PAS-konf2017-Jeanette – EUC Sjælland

PAS-konf2017-Gentofte – Gentofte HF

 

Foto & videoproduktion: Stagbird.dk
Tekst & web: Godkommunikation.dk