OM PAS

Ungdomsuddannelserne er en afgørende spiller, når vi skal forebygge misbrug af rusmidler; særligt hashmisbrug. Unge i risiko for at udvikle et misbrug påbegynder ofte et problematisk forbrug, mens de er tilknyttet en uddannelse. International forskning peger på, at evidensbaserede undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne kan forebygge misbrug af rusmidler.

PAS er det første og eneste evidensbaserede undervisningsforløb udviklet til målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne i Danmark.
PAS består af holdningsarbejdende elementer og social færdighedstræning.

PAS er udviklet i satspuljeprojektet Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Metoder i PAS er inspireret af tre internationale undervisningsforløb, der har vist effekt i videnskabelige studier.

Undervisningsforløbet er opbygget af otte moduler af 45 minutters varighed. Modulerne indeholder praktiske kompetenceskabende øvelser, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.

Der indgår animation, videofilm og interaktive elementer i forløbet, og indholdskomponenterne består primært af visuelt og auditivt materiale.

Det er muligt at deltage fuldt ud i forløbet uden at skulle hverken læse eller skrive. Arbejdsformen varierer meget og er en blanding af præsentationer, individuelle opgaver, gruppearbejde og klassediskussioner.

Eleverne kan undervises af almindelige lærere uden særlig viden om rusmidler.

PAS er udviklet af Søren Holm og Forum100% i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

DOWNLOAD PDF HER

PAS er udviklet af Søren Holm og Forum100% i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.