OPLÆG FOR ELEVERNE

Oplægget består af 90 minutters interaktiv undervisning.

Indholdet er udviklet på baggrund af dansk og international forskning.

Undervisningsformen sikre, at eleverne deltager aktivt og selv kommer på banen med egne overvejelser og holdninger.

Der er dokumentation for, at forebyggelsesindsatser i skoleregi (herunder ungdomsuddannelser og produktionsskoler) er effektive, når der er tale om struktureret og interaktiv undervisning udført af en uddannet facilitator.

Forskning viser desuden en positiv effekt af undervisning, der:

  • Modarbejder flertalsmisforståelser (dvs. at de unge tror, at stofbrug er mere udbredt, end det i virkeligheden er).
  • Øger de unges risikobevidsthed i forhold til rusmidler

Pris :

En oplægsholder: 4.700 kr. plus moms.
To oplægsholdere: 6.700 kr. plus moms.

For mere information – Kontakt Søren holm

PAS er udviklet af Søren Holm og Forum100% i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS