KURSER & WORKSHOPS

PAS er det første og eneste evidensbaserede undervisningsforløb udviklet til målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne i Danmark.

PAS er udviklet i satspuljeprojektet Forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler. Metoderne i PAS er inspireret af tre internationale undervisningsforløb, der har vist effekt i videnskabelige studier.

PAS-workshoppen

Forum 100% tilbyder workshop i PAS – misbrugsforebyggende undervisning på ungdomsuddannelserne. På workshoppen vil deltagerne blive opkvalificeret til at gennemføre et evidensbaseret undervisningsforløb udviklet af danske eksperter inden for misbrugsforebyggelse.

Læs mere om PAS-workshoppen på Forum100.dk

Denne workshop har fokus på forebyggelse.

Håndteringsworkshop

Forum 100% tilbyder også en workshop med fokus på håndtering af problematisk hashforbrug for medarbejdere i ungdomsuddannelses-regi.

Læs mere om workshoppen Håndtering af problematisk hashforbrug på Forum100.dk

Denne workshop har fokus på motivation til forandring.

Om begge workshops

Søren Holm (ph.d. i Folkesundhedsvidenskab og projektleder på PAS) underviser på begge workshops.

Tilmelding og kontakt foregår via ovenstående links på Forum100%’s hjemmeside.

PAS er udviklet af Søren Holm og Forum100% i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS