PAS-light kursus for undervisere

Fokus på alkohol

Kurset afholdes som udgangspunkt på jeres uddannelsessted.

Det er i perioder også muligt for enkeltpersoner at tilmelde sig et kursus på SSP-samrådets hjemmeside: https://www.ssp-samraadet.dk/

Kurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser, FGU og 10.klasse, samt SSP-medarbejdere og forebyggelseskonsulenter.

På kurset vil deltagerne blive opkvalificeret til at gennemføre et undervisningsforløb udviklet af danske eksperter indenfor rusmiddelforebyggelse.

Kurset er således relevant, hvis I ønsker at implementere den rusmiddelforebyggende undervisningskompetence på jeres uddannelsessted.

Det kræver ikke særlig viden om rusmidler at undervise i PAS.

På kurset arbejder vi med følgende emner:

  • Introduktion til undervisningsforløbet
  • Normer og værdier i fællesskabet
  • Norm-og-værdi-spillet
  • Gruppearbejde: Hvad gør alkohol ved fællesskabet?
  • Aktiv stillingtagen i dilemmaer relateret til alkohol
  • Opsamling og afrunding af undervisningsforløbet

Pris :

5.700 kr. plus moms for et kursus på 4 timer med op til 20 deltagere

For mere information – Kontakt Søren holm

PAS udbydes i et samarbejde mellem Søren Holm og SSP-samrådet.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS