KONFERENCE OM PAS

Herunder er uddrag fra PAS-konferencen.

Konferencen markerede begyndelsen på udbredelsen af PAS-undervisningsmaterialet.

Mød nogle af oplægsholderne fra dagen i filmen herunder:


I filmen medvirker:

  • Søren Holm, projektleder på PAS og ph.d. i Folkesundhedsvidenskab
  • Maria Koch Aabel, Sundhedsstyrelsen
  • Jane Heitmann, folketingspolitiker fra Venstre
  • Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning
  • Birgitte Simonsen, professor og ungdomsforsker

Udover disse oplægsholdere fortalte tre undervisere om deres erfaringer med materialet fra deres deltagelse i pilotundervisningen.

Mere end 100 undervisere fra især erhvervs- og produktionsskoler deltog i konferencen og at dømme på deltagernes respons vil mange af skolerne arbejde videre med undervisningsforløbet.

I videoen herunder kan du høre mere om undervisningsmaterialet og metoderne. Du kan også høre erfaringer fra de undervisere, som har prøvet materialet og respons fra konferencedeltagerne:

CITATER FRA KONFERENCEN

Søren Holm, projektleder på PAS og ph.d. i Sundhedsvidenskab, forklarede hvorfor undervisningsforløbet er vigtigt:

Der foregår rigtig meget forebyggelse på ungdomsuddannelserne, som vi ved ikke virker. Forskningen viser at foredragsformen ikke har nogen effekt. Når eleverne ikke selv er aktive, og når der ikke sættes noget på spil i sociale dynamikker mellem eleverne, så virker det ikke.

Skoler og undervisere som vil arbejde videre med materialet og metoderne, kan med fordel deltage i workshop med Søren Holm.


Jane Heitmann, folketingspolitiker fra Venstre, var meget tilfreds med resultatet af midlerne, som var blevet tildelt projektet fra satspuljen:

Set med politikerbriller er det opløftende at se jeres tilgang i PAS. I møder de unge i øjenhøjde og uden at være belærende. Unge skal mødes med et åbent sind og deres betragtninger skal anerkendes.

Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen var også meget tilfreds med udmøntningen af satspuljeprojektet:

Med Projekt PAS har vi fået lige præcis det undervisningsprogram, som vi gerne ville have. Der er fokus på rusmiddelbrug, men også på trivselsaspektet og de unges kompetencer.

Birgitte Simonsen, professor og tilknyttet forsker på Projekt PAS beskrev de første erfaringer med materialet:

Det har været utrolig spændende at følge den første pilotundervisning med materialet i PAS. Man mærker tydeligt at det er højenergi-område. Der sker virkelig noget i klasselokalet, når man åbner op for dette emne.

Professor Mads Uffe Pedersen udlagde teksten for os: Statistikken er klar omkring, at mental sundhed og forbrug af rusmidler hænger sammen. Statistikken viser også tydeligt, at der er et markant større forbrug af rusmidler på erhvervs- og produktionsskoler i forhold til andre ungdomsuddannelser.

Der er mange sociale dynamikker på erhvervs- og produktionsskolerne, som er vigtige at arbejde med. Netop det gør PAS rigtig godt ved ikke kun at have fokus på rusmidler, men også på de unges kommunikation og værdier. Og det er vigtigt ikke at tage for let på brug af rusmidler. En bestemt gruppe unge mister kontrollen lynhurtigt, og resultatet bliver nemt at de dropper ud af deres ungdomsuddannelse eller sågar får psykoser.

Underviser Jeanette Smedegaard fra EUC Sjælland, som du også kan møde i videoen med underviserne, havde deltaget i pilotundervisningen:

Jeg synes det er et super godt materiale. Det er lige til at gå til og let at bruge. Det skal dog siges, at jeg har været med på workshop om materialet, hvilket jeg er super glad for.

Også Susanne Vadsholt og Mette Louise Milter Jakobsen fra Gentofte HF holdt oplæg om deres erfaringer med materialet:

Vi kunne godt lide tanken om at kompetenceudvikling kunne føre til adfærdsændring. Det at give eleverne et sprog og nogle værktøjer kan føre til positiv forandring. Meget i materialet er alment anvendeligt, hvilket også gør det meget relevant for elever, der ikke har noget forbrug af hash. Omkring kommunikation, socialt pres mv..

I en undersøgelse på Gentofte HF svarede 84,3% af eleverne, at de var blevet bedre til at spotte et skadeligt forbrug (hos sig selv eller andre), hvilket er første betingelse for at ændre adfærd, at man forstår at adfærden er problematisk.

Vi oplever at vi har fået hul på en vigtig byld, da flere elever, efter vi har kørt forløbet, tager kontakt til skolens vejleder omkring skadeligt forbrug. Ydermere tager flere lærere kontakt til vejlederen, så opmærksomheden på misbrug er steget bredt set på skolen.

Dagen bød på mange gode spørgsmål og kommentarer fra salen, og vi oplevede en rigtig god energi hele vejen rundt.

Mange tak til alle oplægsholdere og deltagere!

Har I fået mod på mere, vil vi anbefale at tage et kig på vores to workshops henholdsvis om undervisningsforløbet og individuel håndtering af elever med problematisk rusmiddelforbrug.

Flere billeder fra dagen:

Slides fra konferencen

Foto & videoproduktion: Stagbird.dk
Tekst & web: Godkommunikation.dk

PAS udbydes i et samarbejde mellem Søren Holm og SSP-samrådet.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS