OM PAS

PAS er udviklet til målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne i Danmark.
PAS består af holdningsbearbejdende elementer og social færdighedstræning.

PAS er udviklet i et projekt under Sundhedsstyrelsen.

Metoderne i PAS er baseret på tre internationale undervisningsforløb, der har vist effekt i videnskabelige studier.

Der findes to versioner af PAS:

  • Det originale PAS har fokus på hash og andre illegale rusmidler og består som udgangspunkt af otte moduler á 45 minutter. Forløbet kan dog tilpasses ned til to moduler á 45 minutters varighed. Modulerne indeholder kompetenceskabende øvelser, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.
  • PAS-light har fokus på at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge og består af to moduler á 45 minutters varighed. Modulerne arbejder med normer og værdier i fællesskabet, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.

Det er muligt at deltage fuldt ud i forløbet uden at skulle hverken læse eller skrive.

Arbejdsformen varierer meget og er en blanding af læreroplæg, film, interaktive spil, individuelle opgaver, gruppearbejde og klassediskussioner.

Eleverne kan undervises af almindelige lærere uden særlig viden om rusmidler.

PAS-undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

DOWNLOAD PDF HER

PAS udbydes i et samarbejde mellem Søren Holm og SSP-samrådet.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS