OM PAS

Unge i risiko for at udvikle misbrug påbegynder ofte et problematisk forbrug af rusmidler, mens de er tilknyttet en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne er derfor en afgørende spiller, når vi skal forebygge misbrug af alkohol, hash og andre stoffer.

International forskning peger på, at undervisning på ungdomsuddannelserne kan forebygge misbrug af rusmidler.

PAS er et forskningsbaseret undervisningsforløb udviklet til målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne i Danmark.
PAS består af holdningsbearbejdende elementer og social færdighedstræning.

PAS er udviklet i et projekt under Sundhedsstyrelsen i et samarbejde mellem Søren Holm og Center for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet).

Metoderne i PAS er baseret på tre internationale undervisningsforløb, der har vist effekt i videnskabelige studier.

Der findes to versioner af PAS:

  • Det originale PAS har fokus på hash og andre illegale rusmidler og består som udgangspunkt af otte moduler á 45 minutter. Forløbet kan dog tilpasses ned til to moduler á 45 minutters varighed. Modulerne indeholder kompetenceskabende øvelser, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.
  • PAS-light har fokus på at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge og består af to moduler á 45 minutters varighed. Modulerne arbejder med normer og værdier i fællesskabet, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.

Det er muligt at deltage fuldt ud i forløbet uden at skulle hverken læse eller skrive.

Arbejdsformen varierer meget og er en blanding af læreroplæg, film, interaktive spil, individuelle opgaver, gruppearbejde og klassediskussioner.

Eleverne kan undervises af almindelige lærere uden særlig viden om rusmidler.

PAS-undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

DOWNLOAD PDF HER

PAS udbydes i et samarbejde mellem Søren Holm og SSP-samrådet.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS