OPLÆG FOR ELEVERNE

Oplægget består af 90 minutters interaktiv undervisning.

Indholdet er udviklet på baggrund af dansk og international forskning.

Undervisningsformen sikrer, at eleverne deltager aktivt og selv kommer på banen med overvejelser og holdninger.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen dokumentation for, at forebyggelsesindsatser i skoleregi (herunder ungdomsuddannelser) er effektive, når der er tale om struktureret og interaktiv undervisning udført af en uddannet facilitator.

Forskning viser desuden en positiv effekt af undervisning, der:

  • Modarbejder flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser
  • Øger unges risikobevidsthed i forhold til rusmidler

Pris :

4.700 kr. plus moms.

For mere information – Kontakt Søren holm

PAS udbydes i et samarbejde mellem Søren Holm og SSP-samrådet.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS