PAS-kursus for undervisere

Fokus på hash og andre illegale stoffer

Kurset afholdes som udgangspunkt på jeres uddannelsessted.

Det er i perioder også muligt for enkeltpersoner at tilmelde sig et kursus på SSP-samrådets hjemmeside: https://www.ssp-samraadet.dk/

Kurset henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser, FGU og 10.klasse, samt SSP-medarbejdere og forebyggelseskonsulenter.

På kurset vil deltagerne blive opkvalificeret til at gennemføre et undervisningsforløb udviklet af danske eksperter indenfor rusmiddelforebyggelse.

Kurset er således relevant, hvis I ønsker at implementere den rusmiddelforebyggende undervisningskompetence på jeres uddannelsessted.

Det kræver ikke særlig viden om rusmidler at undervise i PAS.

På kurset arbejder vi med følgende emner:

  • Tegn på problematisk forbrug
  • Afklaring af misbrugsbegrebet
  • Hensigtsmæssig kommunikation
  • Flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser
  • Hvordan vi passer på os selv og hinanden
  • Personlige værdier
  • Neutralisering af risiko
  • Tanker, følelser og handlinger
  • Holdninger til alkohol, hash og andre rusmidler

Pris :

7.700 kr. plus moms for en 6 timers kursusdag med op til 20 deltagere

For mere information – Kontakt Søren holm

PAS udbydes i et samarbejde mellem Søren Holm og SSP-samrådet.

PAS undervisningsmaterialet anbefales som inspiration til handling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på stof- og alkoholområdet.

LÆS MERE OM PAS